Upcoming renovations
2017-08-09 15:21:14
Angående renoveringsarbeten och stambyte En del omfattande renoveringsarbeten kommer att utföras på fastigheten för Stiftelsen Michael Hansens studentboende under kommande år. Stiftelsen kommer därför att hyra ut studentboende med tillfälliga hyreskontrakt eftersom det inte finns några evakueringsmöjligheter inom befintlig fastighet. Ett hyreskontrakt omfattar en period av två till sex månader. Detta gäller studenter som står i kö och blir erbjudna boende. För studenter som redan bor på kollegiet kommer ersättningsboende att ordnas. Renoveringsarbetet, som huvudsakligen omfattar stambyten, sker etappvis under perioden 2018-2022. Varje etapp beräknas ta ca 20 veckor. Upphandling sker under hösten 2017 och vilka delar av fastigheten som ska renoveras kommer att beslutas i samråd med inblandade entreprenörer. Arbetet planeras i möjligaste mån så att det inte stör studenterna under tentamensperioderna. Stipendier Under renoveringsperioden 2018-2022 kommer stipendier för boende inte att delas ut.
New opening hours in the reception
2017-03-20 15:30:35
Monday to friday 13.00-16.00.
New website
2016-11-26 12:52:38
We have now launched Michael Hansens kollegiums new website! We hope that you like it! The first time you login you may be prompted to submit some information before you can access the rest of the site. This is so we can give contact you to give you information or service if needed. If you find any faults or errors, please email admin@mhklund.se and we will fix them!