Bostadskö

Ansökan

För att bo hos Stiftelsen Michael Hansens Kollegium måste man först ställa sig i vår elektroniska bostadskö. För att komma till vår e-kö klicka här. (Separat hemsida)

För att läsa mer om vad för slags bostäder Stiftelsen Michael Hansens Kollegium hyr ut, klicka här.
Vi gör det enkelt för dig att söka en studentbostad hos oss. Här förklarar vi i tre steg hur det går till:
  1. Registrera dig på hemsidan

    För att kunna göra en bostadsansökan behöver du skaffa dig inloggningsuppgifter. Klicka här. I vårt registreringformulär fyller du i dina personliga uppgifter. Strax därefter får du ett e-postmeddelande från oss med användarnamn och lösenord.
  2. Ställ dig i kö

    Du kan när som helst ställa dig i vår bostadskö. Den dag du skriver hyreskontraktet med oss ställer vi dock krav på att du skall kunna uppvisa intyg avseende heltidsstudier vid Lunds universitet. För att kunna stå i vår kö måste du betala en kö-avgift. Denna avgift är f.n. 50 kronor per 6-månadersperiod. Avgiften kan betalas direkt i vårt kösystem. OBS! Avgiften måste betalas varje 6-månadersperiod som du önskar stå kvar i vår kö.
  3. Välj ett ledigt rum

    Så snart det finns lediga bostäder som matchar dina preferenser skickas ett e-post meddelande till dig. Logga in i e-kön för att se alla lediga objekt. Skulle du vara intresserad av att hyra något av våra lediga rum så väljer du att ställa dig i kö till det rummet. När kötiden till ett specifikt rum går ut väljer systemet automatiskt ut den person som stått längst i kö. Ett e-postmeddelande skickas till den personen som välkomnas att besöka vår expedition för att skriva kontrakt. Tänk på att det går inte många dagar mellan det att ett ledigt korridorrum utlyses tills det skall tillsättas så det gäller att agera på vårt meddelande ganska omgående!

Bokning är bindande

Boka endast de bostäder du är intresserad av. Varje bokning (du kan ha maximalt tre åt gången) är bindande, men kan ångras genom avbokning före bokningstidens utgång kl. 24.00. Skulle du ångra dig därefter förlorar du din köplats.

Uppdatera din ansökan

Kom ihåg att uppdatera din Bostadsansökan var sjätte månad för att den ska vara giltig. Kostnad f.n. 50 kr.

Så här beräknas ditt turnummer

Varje ledig bostad har sin egen kö. Om du är inloggad kan du se ditt turnummer. Rubriken Turnr visar din egen köplacering i förhållande till den totala kön för just denna bostad. Om det står exempelvis 1/14, innebär det att du har bäst könummer av totalt 14 som bokat sig för just denna bostad. Observera att ditt turnummer kan ändras under bokningstidens gång (förfaller alltid kl. 24.00) beroende på hur många som ställer sig i kön samt din kötid i förhållande till dessa. Om någon med bättre könummer än ditt bokar sig efter dig för samma bostad, flyttas du tillbaka i kön och du får 2/15. Könumret baseras på ditt ködatum, vilket du kan se på din Bostadsansökan under Övriga uppgifter. Om du inte är nr 1 efter bokningstidens utgång försvinner dina bokningar när vi behandlar kontrakten påföljande arbetsdag. Du kan då åter boka dig på nya lediga bostäder.

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium tillämpar könsprioritering på våra korridorer för att försöka uppnå så jämn könsfördelning som möjligt. Våra hyresgäster har länge uppskattat att vi har en jämn könsbalans på våra korridorer eftersom det upplevs som att det bidrar till en trevligare samvaro. Detta betyder att vi i vissa fall i första hand erbjuder ett ledigt rum till antingen en tjej eller en kille. Som bostadssökande kommer du dock inte att märka detta eftersom det hanteras automatiskt av vårt kösystem.

Stipendiater

De personer som tilldelas våra bostadsstipendium går automatiskt före vår bostadskö.